Anmälan till KulturKraft 2023 är nu öppen!

Skicka in intresseanmälan senast den 20 maj. Utbudet presenteras på 2022 års Kulturutbudsdag som äger rum den 19 oktober.

Intresseanmälan till KulturKraft 2023

Du hittar det regionala kulturutbudet för 2021-2022 genom att klicka på symbolerna ovan. Utbudet består av professionella aktörer från konstområdena bild och form, dans, film, kulturarv, litteratur, musik, nycirkus, slöjd och teater. Urvalet görs av Nätverket för Regional Kulturutveckling (tidigare Kulturkonsulentnätverket Örebro län).

Den 10 mars 2021 presenterades det regionala utbudet på Kulturutbudsdagen, ett årligt evenemang som vänder sig till lärare, förskolepedagoger, bibliotekarier, kultursekreterare, samordnare, kulturombud eller andra som arbetar med kultur för barn och unga i förskolan, skolan och gymnasiet. På grund av pandemin så var 2021 års kulturutbudsdag digital.