Anmälan till Kulturutbudsdag 2022 är nu öppen!

2022 års Kulturutbudsdag äger rum den 19 oktober på Kulturkvarteret i Örebro. Dagen är kostnadsfri och alla vuxna erbjuds att ta med sig upp till tre barn/ungdomar. 

Sista anmälningsdagen är den 29 september.

Jag vill anmäla mig

Du hittar det regionala kulturutbudet för 2021-2022 genom att klicka på symbolerna ovan. Utbudet består av professionella aktörer från konstområdena bild och form, dans, film, kulturarv, litteratur, musik, nycirkus, slöjd och teater. Urvalet görs av Nätverket för Regional Kulturutveckling (tidigare Kulturkonsulentnätverket Örebro län).


Tryck för att spela upp

Den 10 mars 2021 presenterades det regionala utbudet på Kulturutbudsdagen, ett årligt evenemang som vänder sig till lärare, förskolepedagoger, bibliotekarier, kultursekreterare, samordnare, kulturombud eller andra som arbetar med kultur för barn och unga i förskolan, skolan och gymnasiet. På grund av pandemin så var 2021 års kulturutbudsdag digital.