Kontakt

Nätverket för Regional Kulturutveckling

Nätverket representerar konsulenter och utvecklingsledare inom alla kultur- och konstområden och arbetar strategiskt med fokus på barn och unga. Nätverket ansvarar för urvalet och presentationen av det regionala kulturutbudet samt den årliga utbudsdagen.

Nätverket ansvarar även för bland annat feriepraktik kultur, kulturlovsaktiviteter, samverkan och fortbildning.

OBS! Nätverket hette tidigare Kulturkonsulentnätverket i Örebro län

Kontaktlista