För dig som bokar

Vill du boka en kulturaktivitet till barn och unga?

KulturKrafts utbud innehåller professionella workshops, föreställningar eller aktiviteter inom konstområden som teater, dans, konst, slöjd, kulturarv, musik och litteratur riktad till barn och unga mellan 3-19 år.

Det regionala kulturutbudet består av utvalda professionella fria aktörer inom och utanför länet samt institutioner och besöksmål i Örebro län. Alla erbjuder kulturaktiviteter som får barn att växa, både som individer och grupp.

KulturPeng

Utbudet är kopplat till KulturKraft vilket ger kommuner och fria huvudmän som medverkar i modellen en KulturPeng (subvention) vid köp ur det regionala utbudet för barn och unga i förskola, skola och gymnasium. Subventionen får även användas till transport i samband med bokad aktivitet.

KulturPeng är baserad på 18 kr/barn för medverkande kommun eller fri huvudman och samordnas av Region Örebro län samt administreras i kommunerna av kultursamordnaren.

Hur bokar jag?

Om inget annat anges går aktiviteter att boka till och med vårterminen 2022.

Det är samordnaren i din kommun som ska kontaktas när du vill boka något i katalogen och använda er KulturPeng.

Det regionala kulturutbudet är givetvis bokningsbart även för er som idag inte medverkar i KulturKraft, skillnaden är att då utgår ingen KulturPeng.

Nytt utbud presenteras både på webben och på utbudsdagen under våren, vanligen i februari/mars. 

Kvalitetsgaranti av urvalet

Det är Nätverket för Regional Kulturutveckling som ansvarar för urvalet av kulturutbudet efter regionalt beslutade kriterier. 

Kriterier i urvalsprocessen
  • Följande kriterier viktas likvärdigt vid bedömning
  • Kulturaktiviteten ska ledas av professionella yrkesverksamma kulturaktörer, i enlighet med kulturrådets definition, eller med erfarenheter och kompetens som bedöms likvärdigt.
  • En proportionell fördelning av regionalt utbud utifrån konstformer och produktionernas/aktiviteternas åldersinriktning eftersträvas.
  • Kulturaktörens aktivitet/produktion ska vara tillgänglig/genomföras i Örebro län.
  • Kulturinstitutioner och organisationer som får verksamhetsmedel i enlighet med Region Örebro läns kulturplan ska prioriteras.
  • Prioritering görs i följande ordning: regional, nationell, internationell kulturproduktion.
  • Utbudet ska eftersträva en bred representation för att bemöta barn och ungas behov, identitet och mångfald.
  • Kulturaktören förväntas delta på utbudsdagen i Örebro

Användarvillkor

Användarvillkor för dig som beställare

Användarvillkor för dig som samordnare