Skapa med skräp - Ni bestämmer tema

Arrangör: Sanzén Form och Design
3-5 år Förskoleklass Åk 1-3 Åk 4-6

Skapa något efter beställarens önskemål om tema. Vad jobbar skolan/förskolan med just nu?

En aktivitet med individuellt skapande eller skapande i grupp där material som annars slängs används till kreativt skapande. Deltagarna återbruksslöjdar med förpackningsskräp och spillmaterial mm. Temat bestäms av beställaren i dialog med kulturutövaren. Vad jobbar klassen/skolan/förskolan med under terminen? Temat kan tex vara byggnader, stad, uppfinningar, historia, framtiden, naturen, djur mm.

Workshopen inleds med en kort introduktion av temat/uppgiften och av materialet och metoder och följs sedan av deltagarnas egna skapande med stöd och där den egna kreativiteten uppmuntras.

Workshopen kan vara vid ett eller flera tillfällen. Varje gång 2-4 timmar.

Uppsökande (utbudet turnerar)
Eget skapande
Bokningsförfrågan
Information
Aktiviteten kan genomföras: Året runt
Medverkande: Maria Nyberg Sanzén
Antal elever: max 10
Längd: Beroende på tema och uppdragsgivarens önskemål. Tex 2-4 timmar 1-3 gånger.
Lokalspecifikationer: Inomhus med bord och stolar.
Pris: Pris enligt offert då omfattning och innehåll bestäms i dialog med uppdragstagarna. (Reseersättning tillkommer)
Tillkommer traktamente/reseersättning? Ja
Övrigt: Jag tar med material men ni får gärna komplettera med eget material, speciellt annat som annars skulle slängas tex trasiga pennor, bollar, CD-skivor mm.
Kontaktuppgifter
Namn: Maria Nyberg Sanzén
E-post: Skicka e-post
Telefonnummer: 070-3764668