Skapa en karaktär

Arrangör: Sanzén Form och Design
3-5 år Förskoleklass Åk 1-3 Åk 4-6

Skapa en karaktär, gubbe, figur, djur… med hjälp av det medtagna materialet. Det kan göras både i stor och liten skala. Eventuellt görs även tillbehör till karaktären.

Sammanställ karaktärens egenskaper/förmågor. Styrkor, svagheter, intressen, äter mm

En aktivitet med individuellt skapande där material som annars slängs används till fritt kreativt skapande. Deltagarna återbruksslöjdar med förpackningsskräp och spillmaterial.

Uppgiften för dagen är att skapa en karaktär. Denne kan vara människa, djur, robot, sagofigur eller vad som helst. Endast barnets fantasi sätter gränserna. Först ritas karaktären och sen byggs den upp av materialet och till sist skrivs en karaktärsbeskrivning med dess egenskaper, förmågor mm.

Workshopen inleds med en kort introduktion av uppgiften och av materialet och metoder och följs sedan av deltagarnas egna skapande med stöd och där den egna kreativiteten uppmuntras. Elevens skapande styrs av dennes egna idéer, intresse och arbetsinsats. Efter workshopen kan ni fortsätta bygga på den karaktär eleven skapat, tex genom att skriva berättelser. Workshopen avslutas med att alla får presentera sin karaktär.

Uppsökande (utbudet turnerar)
Eget skapande
Bokningsförfrågan
Information
Aktiviteten kan genomföras: Året runt
Medverkande: Maria Nyberg Sanzén
Antal elever: max 10
Längd: 2 timmar
Lokalspecifikationer: Inomhus med bord och stolar.
Pris: 4500 kronor (reseersättning tillkommer)
Tillkommer traktamente/reseersättning? Nej
Övrigt: Jag tar med material men ni får gärna komplettera med eget material, speciellt annat som annars skulle slängas tex trasiga pennor, bollar, CD-skivor mm.
Kontaktuppgifter
Namn: Maria Nyberg Sanzén
E-post: Skicka e-post
Telefonnummer: 070-3764668