Workshop - Att re:makea en T-shirt!

Arrangör: Rädda världen stygn för stygn
Åk 1-3 Åk 4-6 Grundsär

Workshop som väcker elevernas nyfikenhet för tyg och återbruk och ökar deras kunskap om kläder, konsumtion och hållbarhet.

Vi berättar om klädproduktionens och vår klädkonsumtions påverkan på människa och miljö. Var kommer våra kläder ifrån? Vad är tyg gjort av? Vad kan vi göra istället för att köpa nytt?

Sedan återbruksslöjdar eleverna av t-shirts och får använda sin kreativitet och skapa något att ta med sig hem.

För att kunna ge varje elev det stöd den behöver i sitt skapande och möjlighet att färdigställa sitt alster arbetar vi gärna i halvklass. Vid större antal elever behövs extra deltagande av personal från skolan. Vi ser helst att det alltid finns en närvarande personal som känner de elever vi möter.

Uppsökande (utbudet turnerar)
Upplevelse
Eget skapande
Bokningsförfrågan
Information
Aktiviteten kan genomföras: Hela året
Medverkande: Sara Hillersberg och Anna Nilsson
Antal elever: 15
Längd: 90 minuter
Lokalspecifikationer: Bord och stolar
Pris: 5000:- inkl material, exkl moms och reseersättning
Tillkommer traktamente/reseersättning? Ja
Kontaktuppgifter
Namn: Sara Hillersberg
E-post: Skicka e-post
Telefonnummer: 0760-664095