Författarbesök (arkiverad)

Arrangör: Pernilla Lindgren
Förskoleklass Åk 1-3 Åk 4-6 Åk 7-9

Jag är en utbildad skrivpedagog som bor i Örebro. Jag har erfarenhet av att arbeta med alla åldrar och skriver för både vuxna och barn.

På författarbesök berättar jag om hur arbetet som författare går till varvat med lite roliga övningar. Barnen får själva prova på att använda sin fantasi tillsammans med sina kompisar för att skapa en historia. Jag lägger mig på den nivå som behövs beroende på ålder hos barnen och använder mig av mycket improvisation för att locka till intresse och skratt.

Med små barn i förskoleålder och förskoleklass arbetar jag med läsning och berättande. Genom berättarlekar där barnen själva får antingen avsluta en berättelse eller bygga hela historien tillsammans med mig som dirigent, skapar jag berättarlust hos dem. Framförallt har de roligt med sin egen fantasi.

Med skolbarn i lågstadiet kan jag arbeta på ett sätt som påminner om det jag jobbar med de små, men med lite enklare textanalytiska lekar där de får textförståelse. Många övningar och lekar är inriktade på specifika områden som gestaltning, miljöbeskrivning eller personbeskrivning. Detta mynnar ut i kortare skrivövningar där barnen skriver utifrån de inspirerande praktiska övningarna.

För barnen i mellanstadiet är det mer arbete med penna mot papper. I den åldern går det att ha såväl enstaka dagar, där övningarna är korta och avslutade samma dag, som längre projekt där jag återkommer och jobbar under flera dagar.

I högstadiet använder jag mig av större övningar där de arbetar med samma text utifrån olika vinklar och på det sättet får hjälp med sina skrivverktyg. Jag fokuserar på de olika dramaturgiska områdena och hjälper dem med att förstå hur de kan hantera dem när de skriver.

Uppsökande (utbudet turnerar)
Eget skapande
Information
Medverkande: Pernilla Lindgren
Antal elever: 15-35 per klass
Längd: 60 minuter
Lokalspecifikationer: Ett vanligt klassrum fungerar bra. Det är bra om eleverna har pennor och papper att arbeta med.
Pris: Författarförbundets rekommenderade arvode: 1 lektion 4000 kr, 2 lektioner samma dag 5500, tre lektioner samma dag 6500 och 4 lektioner samma dag 7500. Efter det 1500 per ytterligare lektion samma dag. Föreläsning för storsamling (flera klasser samlat i aula) 7500. Skrivarläger 7500 per dag och max 4 timmar om dagen.
Tillkommer traktamente/reseersättning? Nej
Kontaktuppgifter
Namn: Pernilla Lindgren
E-post: Skicka e-post
Telefonnummer: 0704-778907
Webbplats: http://www.perny.se