Sensationella gravfynd från plaståldern - en framtidsexpedition (arkiverad)

Arrangör: Örebro läns museum
Åk 7-9 Gy

Det här är ett spännande interaktivt pedagogiskt program som lyfter frågor om hållbarhet, klimat, miljö och resiliens. Museets pedagoger besöker skolan med framtidsexpeditionen som byggs upp ute eller inne.

En naturkatastrof sker år 2024. Sextusen år senare gör framtidens folk, Lives, ett fynd av en kvinna. Kvinnan omkom i samband med katastrofen och Lives kallar henne Kassandra. Likt dagens arkeologer och historieskrivare väver Lives en berättelse, sin egen historia, med utgångspunkt i Kassandra och andra föremål som hittas i hennes närhet.

Hur går expeditionen till?

Örebro läns museums pedagoger besöker din skola med framtidsexpeditionen. Eleverna får först se en introduktionsfilm och delas sedan in i fem lag med varsitt tema, alla med koppling till de globala målen. Varje lag får en vagn med olika lådor samt en spelplan. Tillsammans med Lives reser eleverna tillbaka till vår tid och undersöker hur vi levde i förhållande till planetens resurser. Men de stannar inte i Kassandras tid utan tar sig vidare, genom katastrofen och får följa med dem som överlevde. Hur resonerade de? Drog de lärdom av Kassandras tid? Och vad kan vi lära oss? Uppenbarligen överlevde människorna, men hur? Siktet är inställt på människans förmåga att tänka nytt och samarbeta. Vad behövde Kassandras folk göra för att överleva efter katastrofen och hur blev de till Lives?

Eleverna får göra en egen "arkeologisk utgrävning" och spela sig igenom en tidslinje i form av en spelplan med frågor som berör aktuell miljöforskning. I slutet förs alla samman och tillsammans med eleverna knyter pedagogen ihop de olika temana och frågorna.

Framtidsexpeditionen bygger på ett samarbete med olika forskare i Sverige som är verksamma både inom humaniora och naturvetenskap.

Uppsökande (utbudet turnerar)
Upplevelse
Information
Aktiviteten kan genomföras: Hela 2020. Kan bokas tis-fre.
Medverkande: Örebro läns museum
Antal elever: Max 30
Längd: 2 tim 30 min.
Lokalspecifikationer: Ytbehov inomhus: ett rum av klassrumsstorlek med fri yta samt ett rum för återsamling med sittplatser, projektor och projektionsyta för filmvisning. Ytbehov utomhus: minst 20x30 kvm fri yta.
Pris: Inomhus 1 dag: 1-2 tillfällen 2500-3000 kr, 2 dgr: 4000kr. Utomhus 1 dag/tillfälle 4000 kr, 2 dgr/tillfällen 5000 kr.
Tillkommer traktamente/reseersättning? Nej
Övrigt: En mobil utställning som kan turnera i hela länet och sättas upp ute eller inne. I utomhusversionen arbetar varje lag i ett tält. Lärarhandledning finns som stöd till läraren.
Kontaktuppgifter
Namn: Örebro läns museum
E-post: Skicka e-post
Webbplats: https://www.olm.se