Workshop Medieansvar (arkiverad)

Arrangör: Lajvverkstaden
Åk 7-9 Grundsär Gy Gysär
En workshop i medie-ansvar och intervjuteknik.
I den här workshopen får eleverna på ett lekfullt sätt prova på att intervjua varandra och bli intervjuade. Med hjälp av LajvVerkstadens expertis i att få elever att spela roller inspireras eleverna att fritt skapa roller och händelser. Dessa roller ger ett nödvändigt alibi som gör det möjligt för elever att skapa fritt kring de ramar som sätts upp. Med utgångspunkt i dessa intervjuer skapas löpsedlar som vinklas åt olika håll. Deras eget arbete får sedan bli avstamp i en diskussion kring etisk journalistik, källkritik, fake news och åsiktskorridorer. Under workshopen får du som lärare möjlighet att se hur dina elever arbetar inom annorlunda och lekfulla former. Genom att själva utföra journalistiska uppgifter får de prova att omsätta teori i praktik.

Våra lajv ger era elever möjligheten att:
  • Få en intressant och djupgående upplevelse genom aktivt deltagande
  • Utbildas i att skapa en roll/karaktär, och möjligheten att få spela denna karaktär
  • Vara medskapare i ett händelseförlopp som ändras efter ens rolls handlingar under spel
  • Utbildas i att själv kunna skapa lajv, som är ett möte mellan improviserad teater och muntligt berättande
Uppsökande (utbudet turnerar)
Upplevelse
Eget skapande
Information
Aktiviteten kan genomföras: 2021-03-01 till 2022-06-30
Medverkande: LajvVerkstaden
Antal elever: max 30 elever/tillfälle
Längd: 2 timmar
Lokalspecifikationer: Klassrumsmiljö, aula eller liknande
Pris: 16000 ex moms
Tillkommer traktamente/reseersättning? Nej
Övrigt: LajvVerkstaden leder sina deltagare i en skapandeprocess inom teater och drama för att ge dem verktyg för framtida kreativt skapande. Vi ger våra deltagare verktyg att skapa sin egen roll och sin egna berättelse genom metoder så som workshops, dramaövningar och lajv. Genom våra metoder ger vi alla deltagare möjligheten att delta aktivt och individuellt växa och utvecklas inom uttryckssättet dramaturgi och skådespeleri. Vi tillhandahåller även material för pedagoger att jobba vidare med skådespeleri och dramaturgi.
Kontaktuppgifter
Namn: Sofia Olsson
E-post: Skicka e-post
Telefonnummer: 0700481819