Workshop Lag & Rätt (arkiverad)

Arrangör: Lajvverkstaden
Åk 7-9 Grundsär Gy Gysär
En workshop i lag och rätt och argumentation.
I den här workshopen får eleverna på ett lekfullt sätt ta sig an olika rättsfall i en fiktiv domstols-miljö. Detta utspelar sig i en värld där man inte utgår från en skriven lagtext, utan samtliga beslut i domstolen tas med majoritetsröstning av en jury. De kommer att spela roller , med hjälp av oss från LajvVerkstadens, där de kommer att vara både de som anklagar och de som blir anklagade för olika brott. De kommer att få använda sig av rolltolkning och argumentation för att övertyga och påverka händelseförloppet. Efter detta kommer en tydlig verklighetskoppling att göras. Dessa roller ger dem ett nödvändigt alibi som gör det möjligt för elever att skapa fritt kring de ramar som sätts upp. Samtliga av de olika rättsfallen har en koppling till lag och rätt i Sverige, och vi kommer att använda situationer/scenarion inspirerade av sagor för att locka fram fantasi och kreativitet. Alla kommer att spela moderna människor.

Våra lajv ger era elever möjligheten att:
  • Få en intressant och djupgående upplevelse genom aktivt deltagande
  • Utbildas i att skapa en roll/karaktär, och möjligheten att få spela denna karaktär
  • Vara medskapare i ett händelseförlopp som ändras efter ens rolls handlingar under spel
  • Utbildas i att själv kunna skapa lajv, som är ett möte mellan improviserad teater och muntligt berättande
Uppsökande (utbudet turnerar)
Platsbundet (tar emot besökande)
Upplevelse
Eget skapande
Information
Aktiviteten kan genomföras: 2021-01-01 till 2022-01-01
Medverkande: LajvVerkstaden
Antal elever: Max 30 elever/tillfälle
Längd: 5 timmar
Lokalspecifikationer: Klassrumsmiljö, aula, Black box eller liknande
Pris: 16000 ex moms
Tillkommer traktamente/reseersättning? Nej
Övrigt: LajvVerkstaden leder sina deltagare i en skapandeprocess inom teater och drama för att ge dem verktyg för framtida kreativt skapande. Vi ger våra deltagare verktyg att skapa sin egen roll och sin egna berättelse genom metoder så som workshops, dramaövningar och lajv. Genom våra metoder ger vi alla deltagare möjligheten att delta aktivt och individuellt växa och utvecklas inom uttryckssättet dramaturgi och skådespeleri. Vi tillhandahåller även material för pedagoger att jobba vidare med skådespeleri och dramaturgi.
Kontaktuppgifter
Namn: Sofia Olsson
E-post: Skicka e-post
Telefonnummer: 0700481819