Lajvet "Vi går till ting"

Arrangör: Lajvverkstaden
Åk 4-6 Grundsär
Ett medeltida rättegångsdrama, inspirerat av Västgötalagen.
Vi befinner oss i Sverige på 1200-talet. De flesta är kristna men de gamla traditionerna lever kvar. Det var inte allt för länge sedan som lagen om att det endast fick förekomma marknader i städerna skrevs. För många av bönderna en det en lång färdväg för att sälja sina varor och borgarna är i många fall beroende av marknaden för att överleva. All handel ska ske innanför stadens murar och tullen måste betalas på vägen in. Lagen är hård och det är stränga straff för den som bryter den. Tiderna är dåliga för alla. Svälten är aldrig långt borta och stackars bönderna får både slita hårdare och betala mer än resten. I tinget möts samhällsklasserna på helt olika villkor för att lösa konflikter. Lajvet är baserat på den äldre Västgötalagen och fokuserar på att belysa klasskillnader.

Våra lajv ger era elever möjligheten att:
  • Få en intressant och djupgående upplevelse genom aktivt deltagande
  • Utbildas i att skapa en roll/karaktär, och möjligheten att få spela denna karaktär
  • Vara medskapare i ett händelseförlopp som ändras efter ens rolls handlingar under spel
  • Utbildas i att själv kunna skapa lajv, som är ett möte mellan improviserad teater och muntligt berättande
Uppsökande (utbudet turnerar)
Platsbundet (tar emot besökande)
Upplevelse
Eget skapande
Bokningsförfrågan
Information
Bokningsbar period: 2020-01-01 till 2022-01-01
Medverkande: LajvVerkstaden
Antal elever: Max 60 elever/tillfälle
Längd: 5 timmar
Lokalspecifikationer: Glänta utomhus i skog
Pris: 26000 ex moms
Tillkommer traktamente/reseersättning? Nej
Övrigt: LajvVerkstaden erbjuder lajv med fokus på elevens eget skapande. Eleverna får möjlighet att fördjupa sig i konstområdet och den konstnärliga processen tillsammans med oss från LajvVerkstaden. Lajv, som är en form av rollspel, är en del av de konstnärliga processerna där deltagarna är med och skapar lajvet genom att isätta sig en roll. På en heldag erbjuder LajvVerkstaden ett fördjupat upplägg där eleverna möter konstformen och får vara medskapare och leva sig in i en ständigt föränderlig berättelse. Lajv är medskapande i sin form då deltagarna får rollspela utifrån sina egna premisser. Lajvet baseras på läroplansmålen och erbjuder lärarna en lärarhandledning i samband med lajvet för fortsatt arbete i klassrummet.
Kontaktuppgifter
Namn: Lisa Nordemo
E-post: Skicka e-post
Telefonnummer: 070-0481819