Lajvet "Trollringen"

Arrangör: Lajvverkstaden
Åk 4-6 Grundsär
Ett äventyrligt lajv med fokus på nordisk folktro baserad på Lennart Hellsings diktsamling.
Lajvet är ett projekt inspirerat av Lennart Hellsings diktsamling Trollringen, där eleverna får gå in i sagans värld och själva spela skogens knytt. Den värld och de berättelser vi kommer möta har sitt ursprung i den nordiska folktron, där varelser som bäckahästen, älvor och Jätten Ymer förekommer. Eleverna kommer att spela olika skogsväsen med olika förmågor. De hjälper någon av häxorna i jakt på olika magiska ting. Lajvet fokuserar på nordisk folktro men övar även elevernas förmåga till samarbete, samtal, list och fantasi med en härlig leklust.

Våra lajv ger era elever möjligheten att:
  • Få en intressant och djupgående upplevelse genom aktivt deltagande
  • Utbildas i att skapa en roll/karaktär, och möjligheten att få spela denna karaktär
  • Vara medskapare i ett händelseförlopp som ändras efter ens rolls handlingar under spel
  • Utbildas i att själv kunna skapa lajv, som är ett möte mellan improviserad teater och muntligt berättande
Uppsökande (utbudet turnerar)
Platsbundet (tar emot besökande)
Upplevelse
Eget skapande
Bokningsförfrågan
Information
Bokningsbar period: 2020-01-01 till 2021-01-01
Medverkande: LajvVerkstaden
Antal elever: max 60 elever/tillfälle
Längd: 2-5 timmar
Lokalspecifikationer: Skog
Pris: 26000 ex moms
Tillkommer traktamente/reseersättning? Nej
Övrigt: LajvVerkstaden erbjuder lajv med fokus på elevens eget skapande. Eleverna får möjlighet att fördjupa sig i konstområdet och den konstnärliga processen tillsammans med oss från LajvVerkstaden. Lajv, som är en form av rollspel, är en del av de konstnärliga processerna där deltagarna är med och skapar lajvet genom att isätta sig en roll. På en heldag erbjuder LajvVerkstaden ett fördjupat upplägg där eleverna möter konstformen och får vara medskapare och leva sig in i en ständigt föränderlig berättelse. Lajv är medskapande i sin form då deltagarna får rollspela utifrån sina egna premisser. Lajvet baseras på läroplansmålen och erbjuder lärarna en lärarhandledning i samband med lajvet för fortsatt arbete i klassrummet.
Länkar:
Kontaktuppgifter
Namn: Lisa Nordemo
E-post: Skicka e-post
Telefonnummer: 0700481819