Lajvet "Sverige efter"

Arrangör: Lajvverkstaden
Åk 7-9 Grundsär Gy Gysär
Ett framtidslajv efter ett tredje världskrig och en farlig epidemi. Om flykt, makt och förtryck.
Lajvet utspelar sig i ett framtida Sverige efter att flera stora katastrofer drabbat världen och landet. Det har varit omfattande naturkatastrofer, krig och en hemsk epidemi. Samhället ligger i spillror utan el eller rinnande vatten. De få som är kvar kämpar för överlevnad. Under lajvet kommer deltagarna spela flyktingar som samlats runt ett regeringsprojekt vars syfte är att dela ut några få personplatser som finns i ett strålnings-sanerat område och uppbyggnadssamhälle.

Våra lajv ger era elever möjligheten att:
  • Få en intressant och djupgående upplevelse genom aktivt deltagande
  • Utbildas i att skapa en roll/karaktär, och möjligheten att få spela denna karaktär
  • Vara medskapare i ett händelseförlopp som ändras efter ens rolls handlingar under spel
  • Utbildas i att själv kunna skapa lajv, som är ett möte mellan improviserad teater och muntligt berättande
Uppsökande (utbudet turnerar)
Platsbundet (tar emot besökande)
Upplevelse
Eget skapande
Bokningsförfrågan
Information
Bokningsbar period: 2020-01-01 till 2022-01-01
Medverkande: LajvVerkstaden
Antal elever: Max 60 elever/tillfälle
Längd: 5 timmar
Lokalspecifikationer: Minst tre rum i Klassrumsmiljö, Black box, aula, gymnastiksal eller liknande.
Pris: 26000 ex moms
Tillkommer traktamente/reseersättning? Nej
Övrigt: LajvVerkstaden erbjuder lajv med fokus på elevens eget skapande. Eleverna får möjlighet att fördjupa sig i konstområdet och den konstnärliga processen tillsammans med oss från LajvVerkstaden. Lajv, som är en form av rollspel, är en del av de konstnärliga processerna där deltagarna är med och skapar lajvet genom att isätta sig en roll. På en heldag erbjuder LajvVerkstaden ett fördjupat upplägg där eleverna möter konstformen och får vara medskapare och leva sig in i en ständigt föränderlig berättelse. Lajv är medskapande i sin form då deltagarna får rollspela utifrån sina egna premisser. Lajvet baseras på läroplansmålen och erbjuder lärarna en lärarhandledning i samband med lajvet för fortsatt arbete i klassrummet.
Länkar:
Kontaktuppgifter
Namn: Lisa Nordemo
E-post: Skicka e-post
Telefonnummer: 0700481819