Lajvet "Sverige efter" (arkiverad)

Arrangör: Lajvverkstaden
Åk 7-9 Grundsär Gy Gysär
Ett framtidslajv efter ett tredje världskrig och en farlig epidemi. Om flykt, makt och förtryck.
Lajvet utspelar sig i ett framtida Sverige efter att flera stora katastrofer drabbat världen och landet. Det har varit omfattande naturkatastrofer, krig och en hemsk epidemi. Samhället ligger i spillror utan el eller rinnande vatten. De få som är kvar kämpar för överlevnad. Under lajvet kommer deltagarna spela flyktingar som samlats runt ett regeringsprojekt vars syfte är att dela ut några få personplatser som finns i ett strålnings-sanerat område och uppbyggnadssamhälle.

Våra lajv ger era elever möjligheten att:
  • Få en intressant och djupgående upplevelse genom aktivt deltagande
  • Utbildas i att skapa en roll/karaktär, och möjligheten att få spela denna karaktär
  • Vara medskapare i ett händelseförlopp som ändras efter ens rolls handlingar under spel
  • Utbildas i att själv kunna skapa lajv, som är ett möte mellan improviserad teater och muntligt berättande
Uppsökande (utbudet turnerar)
Upplevelse
Eget skapande
Information
Aktiviteten kan genomföras: 2021-03-01 till 2022-06-30
Medverkande: LajvVerkstaden
Antal elever: Max 60 elever/tillfälle
Längd: 5 timmar
Lokalspecifikationer: Minst tre rum i Klassrumsmiljö, Black box, aula, gymnastiksal eller liknande.
Pris: 26500 ex moms
Tillkommer traktamente/reseersättning? Nej
Övrigt: LajvVerkstaden leder sina deltagare i en skapandeprocess inom teater och drama för att ge dem verktyg för framtida kreativt skapande. Vi ger våra deltagare verktyg att skapa sin egen roll och sin egna berättelse genom metoder så som workshops, dramaövningar och lajv. Genom våra metoder ger vi alla deltagare möjligheten att delta aktivt och individuellt växa och utvecklas inom uttryckssättet dramaturgi och skådespeleri. Vi tillhandahåller även material för pedagoger att jobba vidare med skådespeleri och dramaturgi.
Länkar:
Kontaktuppgifter
Namn: Sofia Olsson
E-post: Skicka e-post
Telefonnummer: 0700481819