Lajvet "Stenåldersdag

Arrangör: Lajvverkstaden
Förskoleklass Åk 1-3 Grundsär
Träffa stenåldersmänniskor och låt dem visa hur de lever och bor under stenåldern.
Lajvet handlar om att utomjordiska turister får resa tillbaka i tiden med en tidsresenär som jobbar som guide. På stenåldern får de ta del av vardagen för en stenåldersmänniska. De får träffa en resande stenåldersmänniska som lever som samlare och jagare, men de får också förklarat för sig skillnaden mellan de som är bofasta och resande. Det som är inkluderat under dagen är bland annat naturvandring med lärdomar om överlevnad ute i naturen, jakt och fiske med spjut, matlagning av pinnbröd och byggande av vindskydd. Barnen får också så klart umgås med tidresenären och stenåldersmänniskan och höra berättelser om deras vandringar genom landskapet och hur de tog sig just hit. 

Våra lajv ger era elever möjligheten att:
  • Få en intressant och djupgående upplevelse genom aktivt deltagande
  • Utbildas i att skapa en roll/karaktär, och möjligheten att få spela denna karaktär
  • Vara medskapare i ett händelseförlopp som ändras efter ens rolls handlingar under spel
  • Utbildas i att själv kunna skapa lajv, som är ett möte mellan improviserad teater och muntligt berättande
Uppsökande (utbudet turnerar)
Platsbundet (tar emot besökande)
Upplevelse
Eget skapande
Bokningsförfrågan
Information
Bokningsbar period: 2020-01-01 till 2022-01-01
Medverkande: LajvVerkstaden
Antal elever: max 30 elever/tillfälle
Längd: 2-4 timmar
Lokalspecifikationer: Skog
Pris: 16000 ex moms
Tillkommer traktamente/reseersättning? Nej
Övrigt: LajvVerkstaden erbjuder lajv med fokus på elevens eget skapande. Eleverna får möjlighet att fördjupa sig i konstområdet och den konstnärliga processen tillsammans med oss från LajvVerkstaden. Lajv, som är en form av rollspel, är en del av de konstnärliga processerna där deltagarna är med och skapar lajvet genom att isätta sig en roll. På en heldag erbjuder LajvVerkstaden ett fördjupat upplägg där eleverna möter konstformen och får vara medskapare och leva sig in i en ständigt föränderlig berättelse. Lajv är medskapande i sin form då deltagarna får rollspela utifrån sina egna premisser. Lajvet baseras på läroplansmålen och erbjuder lärarna en lärarhandledning i samband med lajvet för fortsatt arbete i klassrummet.
Länkar:
Kontaktuppgifter
Namn: Lisa Nordemo
E-post: Skicka e-post
Telefonnummer: 0700481819