Lajvet "Stenåldersdag (arkiverad)

Arrangör: Lajvverkstaden
Förskoleklass Åk 1-3 Grundsär
Träffa stenåldersmänniskor och låt dem visa hur de lever och bor under stenåldern.
Lajvet handlar om att utomjordiska turister får resa tillbaka i tiden med en tidsresenär som jobbar som guide. På stenåldern får de ta del av vardagen för en stenåldersmänniska. De får träffa en resande stenåldersmänniska som lever som samlare och jagare, men de får också förklarat för sig skillnaden mellan de som är bofasta och resande. Det som är inkluderat under dagen är bland annat naturvandring med lärdomar om överlevnad ute i naturen, jakt och fiske med spjut, matlagning av pinnbröd och byggande av vindskydd. Barnen får också så klart umgås med tidresenären och stenåldersmänniskan och höra berättelser om deras vandringar genom landskapet och hur de tog sig just hit. 

Våra lajv ger era elever möjligheten att:
  • Få en intressant och djupgående upplevelse genom aktivt deltagande
  • Utbildas i att skapa en roll/karaktär, och möjligheten att få spela denna karaktär
  • Vara medskapare i ett händelseförlopp som ändras efter ens rolls handlingar under spel
  • Utbildas i att själv kunna skapa lajv, som är ett möte mellan improviserad teater och muntligt berättande
Uppsökande (utbudet turnerar)
Upplevelse
Eget skapande
Information
Aktiviteten kan genomföras: 2021-03-01 till 2022-06-10
Medverkande: LajvVerkstaden
Antal elever: max 30 elever/tillfälle
Längd: 2-4 timmar
Lokalspecifikationer: Skog
Pris: 16000 ex moms
Tillkommer traktamente/reseersättning? Nej
Övrigt: LajvVerkstaden leder sina deltagare i en skapandeprocess inom teater och drama för att ge dem verktyg för framtida kreativt skapande. Vi ger våra deltagare verktyg att skapa sin egen roll och sin egna berättelse genom metoder så som workshops, dramaövningar och lajv. Genom våra metoder ger vi alla deltagare möjligheten att delta aktivt och individuellt växa och utvecklas inom uttryckssättet dramaturgi och skådespeleri. Vi tillhandahåller även material för pedagoger att jobba vidare med skådespeleri och dramaturgi.
Länkar:
Kontaktuppgifter
Namn: Sofia Olsson
E-post: Skicka e-post
Telefonnummer: 0700481819