Lajvet "Reformationen"

Arrangör: Lajvverkstaden
Åk 4-6
Ett lajv där eleverna får spela bybor som just fått nyheten att Sverige nu är protestantiskt.
Lajvet utspelar sig året 1528 på dagen då byborna får den omvälvande nyheten om att Kung Gustav Vasa har reformerat kyrkan. Eleverna spelar hantverkare, bönder samt munkar och nunnor som förutom att ställa om sig till den nya religionen, ska försöka förhandla med varandra och byta anställningar. Efter lajvet diskuterar vi vad som hände på riktigt i historien, vad reformationen innebar för det svenska folket då och hur det påverkar Sverige idag. Lajvet lyfter frågor om religionsfrihet, orättvisa och ger en överblick av det historiska samhälle som formade dagens Sverige.

Våra lajv ger era elever möjligheten att:
  • Få en intressant och djupgående upplevelse genom aktivt deltagande
  • Utbildas i att skapa en roll/karaktär, och möjligheten att få spela denna karaktär
  • Vara medskapare i ett händelseförlopp som ändras efter ens rolls handlingar under spel
  • Utbildas i att själv kunna skapa lajv, som är ett möte mellan improviserad teater och muntligt berättande
Uppsökande (utbudet turnerar)
Platsbundet (tar emot besökande)
Upplevelse
Eget skapande
Bokningsförfrågan
Information
Bokningsbar period: 2020-01-01 till 2022-01-01
Medverkande: LajvVerkstaden
Antal elever: Max 60 elever/tillfälle
Längd: 5 timmar
Lokalspecifikationer: Skog
Pris: 26000 ex moms
Tillkommer traktamente/reseersättning? Nej
Övrigt: LajvVerkstaden erbjuder lajv med fokus på elevens eget skapande. Eleverna får möjlighet att fördjupa sig i konstområdet och den konstnärliga processen tillsammans med oss från LajvVerkstaden. Lajv, som är en form av rollspel, är en del av de konstnärliga processerna där deltagarna är med och skapar lajvet genom att isätta sig en roll. På en heldag erbjuder LajvVerkstaden ett fördjupat upplägg där eleverna möter konstformen och får vara medskapare och leva sig in i en ständigt föränderlig berättelse. Lajv är medskapande i sin form då deltagarna får rollspela utifrån sina egna premisser. Lajvet baseras på läroplansmålen och erbjuder lärarna en lärarhandledning i samband med lajvet för fortsatt arbete i klassrummet.
Länkar:
Kontaktuppgifter
Namn: Lisa Nordemo
E-post: Skicka e-post
Telefonnummer: 0700481819