Lajvet "Reformationen" (arkiverad)

Arrangör: Lajvverkstaden
Åk 4-6
Ett lajv där eleverna får spela bybor som just fått nyheten att Sverige nu är protestantiskt.
Lajvet utspelar sig året 1528 på dagen då byborna får den omvälvande nyheten om att Kung Gustav Vasa har reformerat kyrkan. Eleverna spelar hantverkare, bönder samt munkar och nunnor som förutom att ställa om sig till den nya religionen, ska försöka förhandla med varandra och byta anställningar. Efter lajvet diskuterar vi vad som hände på riktigt i historien, vad reformationen innebar för det svenska folket då och hur det påverkar Sverige idag. Lajvet lyfter frågor om religionsfrihet, orättvisa och ger en överblick av det historiska samhälle som formade dagens Sverige.

Våra lajv ger era elever möjligheten att:
  • Få en intressant och djupgående upplevelse genom aktivt deltagande
  • Utbildas i att skapa en roll/karaktär, och möjligheten att få spela denna karaktär
  • Vara medskapare i ett händelseförlopp som ändras efter ens rolls handlingar under spel
  • Utbildas i att själv kunna skapa lajv, som är ett möte mellan improviserad teater och muntligt berättande
Uppsökande (utbudet turnerar)
Platsbundet (tar emot besökande)
Upplevelse
Eget skapande
Information
Aktiviteten kan genomföras: 2021-01-01 till 2022-06-10
Medverkande: LajvVerkstaden
Antal elever: Max 60 elever/tillfälle
Längd: 5 timmar
Lokalspecifikationer: Skog
Pris: 26000 ex moms
Tillkommer traktamente/reseersättning? Nej
Övrigt: LajvVerkstaden leder sina deltagare i en skapandeprocess inom teater och drama för att ge dem verktyg för framtida kreativt skapande. Vi ger våra deltagare verktyg att skapa sin egen roll och sin egna berättelse genom metoder så som workshops, dramaövningar och lajv. Genom våra metoder ger vi alla deltagare möjligheten att delta aktivt och individuellt växa och utvecklas inom uttryckssättet dramaturgi och skådespeleri. Vi tillhandahåller även material för pedagoger att jobba vidare med skådespeleri och dramaturgi.
Länkar:
Kontaktuppgifter
Namn: Sofia Olsson
E-post: Skicka e-post
Telefonnummer: 0700481819