Lajvet "Överlevarna" (arkiverad)

Arrangör: Lajvverkstaden
Åk 4-6 Åk 7-9 Grundsär
Överlevarna är ett spännande problemlösnings lajv som utspelar sig i ett framtida Sverige där miljöförstöring och klimatförändringar fått samhällsystemet att kollapsa.
Eleverna spelar en liten grupp människor som försöker klara sig i en värld där luft, mat och vatten har förorenats och sjukdomar härjar. Tillsammans måste de bygga upp ett nytt liv i spillrorna av den gamla världen. I sina försök att överleva får eleverna både öva samarbete, lära sig om miljöproblem, om energiförsörjning och om hållbar utveckling. Efter spelet får eleverna tillsammans reflektera kring hur vi kan förändra samhället så att det blir ekologiskt hållbart på lång sikt.
Lajvet är uppbyggt i två delar. En del där eleverna försöker överleva utan kunskap och hjälpmedel. Därefter får eleverna lära sig om miljöproblem och får tillgång till hemliga kistor fyllda med hjälpmedel för att överkomma dessa problem. I nästa del får eleverna med hjälp av sina nya kunskaper och verktyg försöka arbeta tillsammans för att bättre klara de utmaningar som miljöproblemen i lajvet utgör. Genom Överlevarna får eleverna på ett kreativt och spännande sätt inte bara lära sig om utan verkligen lära sig förstå hur vi påverkas av miljön omkring oss. Lajvet stimulerar samarbete och uppmuntrar till handlingsvilja när det kommer till att ta ansvar för vår gemensamma planet. 

Våra lajv ger era elever möjligheten att:
  • Få en intressant och djupgående upplevelse genom aktivt deltagande
  • Utbildas i att skapa en roll/karaktär, och möjligheten att få spela denna karaktär
  • Vara medskapare i ett händelseförlopp som ändras efter ens rolls handlingar under spel
  • Utbildas i att själv kunna skapa lajv, som är ett möte mellan improviserad teater och muntligt berättande
Uppsökande (utbudet turnerar)
Upplevelse
Eget skapande
Information
Aktiviteten kan genomföras: 2021-03-01 till 2022-06-10
Medverkande: LajvVerkstaden
Antal elever: Max 30 elever/tillfälle
Längd: 5 timmar
Lokalspecifikationer: Glänta i en skog
Pris: 16000 ex moms
Tillkommer traktamente/reseersättning? Nej
Övrigt: LajvVerkstaden leder sina deltagare i en skapandeprocess inom teater och drama för att ge dem verktyg för framtida kreativt skapande. Vi ger våra deltagare verktyg att skapa sin egen roll och sin egna berättelse genom metoder så som workshops, dramaövningar och lajv. Genom våra metoder ger vi alla deltagare möjligheten att delta aktivt och individuellt växa och utvecklas inom uttryckssättet dramaturgi och skådespeleri. Vi tillhandahåller även material för pedagoger att jobba vidare med skådespeleri och dramaturgi.
Länkar:
Kontaktuppgifter
Namn: Sofia Olsson
E-post: Skicka e-post
Telefonnummer: 0700481819