Lajvet "Kalla kriget" (arkiverad)

Arrangör: Lajvverkstaden
Åk 7-9 Grundsär Gy Gysär
Ett strategiskt lajv under Kubakrisen där USA och Sovjet står på kanten till ett kärnvapenkrig.
Kalla Kriget är ett lajv där eleverna får uppleva Kuba-krisen från två olika fronter: USA och Sovjet. Som nyckelpersoner i denna heta konflikt får de känna på vikten av konflikthantering, propaganda, övervakning och samspel mellan militära och politiska önskemål. I rollerna som framstående politiker, militärer och media får de uppleva hur det är att ha makt över världens framtid. Det är deras politiska och militära beslut, samt deras skicklighet som propagandamakare och spioner, som kommer påverka hur relationen mellan de två supermakterna utvecklar sig. I slutändan kommer de att stå inför det slutgiltiga valet – att orsaka ett Tredje världskrig eller inte. Beslutet ligger i deltagarnas händer.

Våra lajv ger era elever möjligheten att:
  • Få en intressant och djupgående upplevelse genom aktivt deltagande
  • Utbildas i att skapa en roll/karaktär, och möjligheten att få spela denna karaktär
  • Vara medskapare i ett händelseförlopp som ändras efter ens rolls handlingar under spel
  • Utbildas i att själv kunna skapa lajv, som är ett möte mellan improviserad teater och muntligt berättande
Uppsökande (utbudet turnerar)
Platsbundet (tar emot besökande)
Upplevelse
Eget skapande
Information
Aktiviteten kan genomföras: 2021-01-01 till 2022-01-01
Medverkande: LajvVerkstaden
Antal elever: max 30 elever/tillfälle
Längd: 5 timmar
Lokalspecifikationer: Tom Klassrumsmiljö, Black box, aula, gymnastiksal eller liknande.
Pris: 16000 ex moms
Tillkommer traktamente/reseersättning? Nej
Övrigt: LajvVerkstaden leder sina deltagare i en skapandeprocess inom teater och drama för att ge dem verktyg för framtida kreativt skapande. Vi ger våra deltagare verktyg att skapa sin egen roll och sin egna berättelse genom metoder så som workshops, dramaövningar och lajv. Genom våra metoder ger vi alla deltagare möjligheten att delta aktivt och individuellt växa och utvecklas inom uttryckssättet dramaturgi och skådespeleri. Vi tillhandahåller även material för pedagoger att jobba vidare med skådespeleri och dramaturgi.
Länkar:
Kontaktuppgifter
Namn: Sofia Olsson
E-post: Skicka e-post
Telefonnummer: 0700481819