Lajvet "Galaxens hjältar"

Arrangör: Lajvverkstaden
Förskoleklass Åk 1-3 Grundsär

En grupp vid namn “Planet-samarbetet” har gett i uppdrag till Galaxens Hjältar att resa till galaxens yttre kant för att skapa ett nytt handelsavtal. Det är hundar och katter från planeten Terra som nu ska samarbeta tillsammans. Med hjälp av list förflyttar de rymdskeppet samt utforskar och kartlägger de nya planeterna. Deras forskning, uppdrag och problemlösningar ska bana vägen för en bättre galax.

Våra lajv ger era elever möjligheten att:

  • Få en intressant och djupgående upplevelse genom aktivt deltagande
  • Utbildas i att skapa en roll/karaktär, och möjligheten att få spela denna karaktär
  • Vara medskapare i ett händelseförlopp som ändras efter ens rolls handlingar under spel
  • Utbildas i att själv kunna skapa lajv, som är ett möte mellan improviserad teater och muntligt berättande
Uppsökande (utbudet turnerar)
Platsbundet (tar emot besökande)
Upplevelse
Eget skapande
Bokningsförfrågan
Information
Bokningsbar period: 2020-01-01 till 2022-01-01
Medverkande: LajvVerkstaden
Antal elever: Max 30 elever/tillfälle
Längd: 3 timmar
Lokalspecifikationer: Tom Klassrumsmiljö, Black box, aula, gymnastiksal eller liknande.
Pris: 16000 ex moms
Tillkommer traktamente/reseersättning? Nej
Övrigt: LajvVerkstaden erbjuder lajv med fokus på elevens eget skapande. Eleverna får möjlighet att fördjupa sig i konstområdet och den konstnärliga processen tillsammans med oss från LajvVerkstaden. Lajv, som är en form av rollspel, är en del av de konstnärliga processerna där deltagarna är med och skapar lajvet genom att isätta sig en roll. På en heldag erbjuder LajvVerkstaden ett fördjupat upplägg där eleverna möter konstformen och får vara medskapare och leva sig in i en ständigt föränderlig berättelse. Lajv är medskapande i sin form då deltagarna får rollspela utifrån sina egna premisser. Lajvet baseras på läroplansmålen och erbjuder lärarna en lärarhandledning i samband med lajvet för fortsatt arbete i klassrummet.
Kontaktuppgifter
Namn: Lisa Nordemo
E-post: Skicka e-post
Telefonnummer: 0700481819