Lajvet "Galaxens hjältar" (arkiverad)

Arrangör: Lajvverkstaden
Förskoleklass Åk 1-3 Grundsär

En grupp vid namn “Planet-samarbetet” har gett i uppdrag till Galaxens Hjältar att resa till galaxens yttre kant för att skapa ett nytt handelsavtal. Det är hundar och katter från planeten Terra som nu ska samarbeta tillsammans. Med hjälp av list förflyttar de rymdskeppet samt utforskar och kartlägger de nya planeterna. Deras forskning, uppdrag och problemlösningar ska bana vägen för en bättre galax.

Våra lajv ger era elever möjligheten att:

  • Få en intressant och djupgående upplevelse genom aktivt deltagande
  • Utbildas i att skapa en roll/karaktär, och möjligheten att få spela denna karaktär
  • Vara medskapare i ett händelseförlopp som ändras efter ens rolls handlingar under spel
  • Utbildas i att själv kunna skapa lajv, som är ett möte mellan improviserad teater och muntligt berättande
Uppsökande (utbudet turnerar)
Upplevelse
Eget skapande
Information
Aktiviteten kan genomföras: 2021-03-01 till 2022-06-10
Medverkande: LajvVerkstaden
Antal elever: Max 30 elever/tillfälle
Längd: 5 timmar
Lokalspecifikationer: Tom Klassrumsmiljö, Black box, aula, gymnastiksal eller liknande.
Pris: 16000 ex moms
Övrigt: LajvVerkstaden leder sina deltagare i en skapandeprocess inom teater och drama för att ge dem verktyg för framtida kreativt skapande. Vi ger våra deltagare verktyg att skapa sin egen roll och sin egna berättelse genom metoder så som workshops, dramaövningar och lajv. Genom våra metoder ger vi alla deltagare möjligheten att delta aktivt och individuellt växa och utvecklas inom uttryckssättet dramaturgi och skådespeleri. Vi tillhandahåller även material för pedagoger att jobba vidare med skådespeleri och dramaturgi.
Kontaktuppgifter
Namn: Sofia Olsson
E-post: Skicka e-post
Telefonnummer: 0700481819