ART KOD (arkiverad)

Arrangör: Konstfrämjandet Bergslagen
Förskoleklass Åk 1-3 Åk 4-6 Åk 7-9 Grundsär

Art Kod använder den konstnärliga processen som metod i arbetet med att göra barn och unga delaktiga i utformandet av det offentliga rummet. I en kreativ workshop skapar och visualiserar eleverna tillsammans med konstnärer skissförslag på hur de önskar att det skulle se ut i deras närmiljö/det offentliga rummet. Resultatet visas i en utställning på skolan.

Uppsökande (utbudet turnerar)
Upplevelse
Eget skapande
Information
Aktiviteten kan genomföras: Skolåret
Antal elever: 10-15 elever beroende på ålder och projektets utformning
Längd: bestäms efter projektets art och budget
Lokalspecifikationer: Varmare årstid även utomhus annars bildsal eller liknande.
Pris: enligt offert efter överenskommelse av projektets art och omfattning
Tillkommer traktamente/reseersättning? Ja
Kontaktuppgifter
Namn: Kerstin Wagner
E-post: Skicka e-post
Telefonnummer: 0706180086 eller 0706203944