Rörliga rader - det röda trädet

Arrangör: KolKo – KollektivKompaniet
3-5 år Förskoleklass Åk 1-3

Rörliga Rader är ett koncept där en saga förkroppsligas genom dans och rörelse.
Berättelsen ges tredimensionellt liv när dansarna leker med bokens känslor och språk och tillför ytterligare perspektiv till det lästa ordet.

Sagostunden följs av en kreativ workshop där barnen tillsammans med dansarna reflekterar och utforskar bokens innehåll, i samtal och i rörelse.
Rörliga Rader vidgar läsupplevelsen och lockar till läslust!

Rörliga Rader riktar sig till bibliotek, förskola och skola.
Följande saga presenteras: Det röda trädet, Shaun Tan
Målgrupp 5-9 år

“En berättelse om en inre känslovärld fylld av djup
men också om att känna hopp, även när det känns som svårast.”
______________________________________________________________

Uppsökande (utbudet turnerar)
Upplevelse
Eget skapande
Bokningsförfrågan
Information
Aktiviteten kan genomföras: 2021-2022
Medverkande: Kolko -KollektivKompaniet
Antal elever: 25
Längd: 35 minuter
Lokalspecifikationer: Elkrav: 10 A, gruppen har med eget ljud Spelyta: 4x4 m, exklusive publikplats Bygg/Riv: 60 min/30 min Mörkläggning: gärna men ej krav Musik av: Min vän
Pris: 2 föreställningar inklusive kreativ workshop 13000 kr samma dag och plats
Tillkommer traktamente/reseersättning? Ja
Kontaktuppgifter
Namn: Sara Nilsson
E-post: Skicka e-post
Telefonnummer: 0730-275768