Mosaikormar

Arrangör: Ida Rosén Branzell
3-5 år Förskoleklass

Vi skapar en eller flera Mosaikormar tillsammans. Barnen samarbetar och skapar ett konstverk tillsammans. De får vara med i alla moment, från att själva slå sönder porslin till att "klä på" den nakna ormen sin "mosaik-dräkt". Mosaiken blir en mångfald i färger och former. Konstverken som skapas får gruppen behålla efter avslutad workshop. 
Upplägget är en ca 1,5 timmars workshop inkl samling, skapande, paus och avslutning. 

Vi kommer tillsammans att utforska grunden i mosaik genom att skapa ett gemensamt konstverk. Det blir en samarbetsövning där alla bidrar till det slutliga resultatet, precis som mosaikbitarna i konstverket gör, i sina skiftande former och utseenden. Arbetet utgår från en medvetenhet om miljön och framtiden, på så sätt att vi använder återvunnet material så långt det går. Gamla tallrikar, assietter, knappar, pärlor, snäckor, stenar osv. Barnen får själva vara med och slå sönder objekt i mindre bitar för att se hur föremålet som annars skulle slängts istället kan återanvändas och ingå i något nytt.

Uppsökande (utbudet turnerar)
Eget skapande
Bokningsförfrågan
Information
Aktiviteten kan genomföras: Vår- och hösttermin 2021, med två veckors framförhållning från bokningstillfället till genomförandet.
Medverkande: Ida Rosén Branzell, Henrik Säfvestad
Antal elever: 5-10 barn per orm. Max 2 ormar per grupp/tillfälle om utrymme/bord tillåter. Större klasser kan delas upp i fler grupper/tillfällen.
Längd: Tid på plats ca 2 timmar, varav workshop ca 1,5 timmar.
Lokalspecifikationer: Möjlighet finns att vara antingen ute eller inne, beroende på lokalernas möjligheter. Vi upplever att det fungerar bäst om det finns möjlighet att vara på långa bord eller bord som går att ställa ihop, som vi kan sitta vid. Om det finns mindre barn/andra barn i anslutning till workshopen är det bra om det går att hålla platsen för workshopen avskild från dem. Vid regn behöver finnas tak över platsen om den är utomhus. Vid kalla väder behöver vi vara inomhus, då det blir för kallt för fingrarna annars. Plats behöver finnas i anslutning till lokalen för ormen/ormarna att torka en tid efteråt. Kan vara uppepå en hylla eller i ett förråd eller personalutrymme, där barnen inte kommer åt konstverken medan de torkar.
Pris: Grupp med en stycken orm: 6 000:-. Grupp med två stycken ormar: 7 500:-
Tillkommer traktamente/reseersättning? Ja
Övrigt: Mosaiken kommer att fästas på en avlång orm utsågad i trä, och sättmassan är av en mild färdigblandad sort för att undvika att andas in damm och för att fixet inte ska vara så aggressivt för hud och barnfingrarna. Det är trots allt ett slags lim, så vet man att man har ett väldigt känsligt barn i gruppen bör handskar finnas till hands. Även en hink med vatten i närheten är bra, så alla som vill lätt kan tvätta av sig om händerna, verktyg kan rengöras utan att sättlimmet spolas ner i avloppen. Har förskolan eget material eller underlag går det jättebra att använda detta. På grund av de snälla materialen och att det behöver gå så pass fort så är vanlig cementbaserad fästmassa inte ett alternativ, ej heller fog som normalt används mellan bitarna. Hållbarheten utomhus kan därför inte garanteras på längre sikt. Vill förskolan i förväg samla småstenar eller annat barnen hittar och tycker skulle vara fint att använda går det jättebra. Även legogubbar, kapsyler, eller liknande går bra att använda. Vill förskolan samla eget porslin är det bra att tänka på att det ska vara rent, samt att platta ytor fäster bättre än runda. Öron på koppar och dylikt kan bli roliga detaljer. Konstverket bör placeras så att det inte leks, klättras eller pillas på. T ex ovanför en dörr eller på en vägg i lämplig höjd. När konstverket torkat ansvarar skolan för att ordna med upphängningsmöjligheter för konstverken. Det finns viss möjlighet att anpassa nivån och upplägget om t ex äldre barn skulle vilja ha workshopen. För frågor om individuella anpassningar, var vänlig kontakta Ida Rosén Branzell.
Kontaktuppgifter
Namn: Ida Rosén Branzell
E-post: Skicka e-post
Telefonnummer: 073-9856704