Patinerade skulpturhänder

Skapande Händer (arkiverad)

Arrangör: Britt-Marie Järnström Lindell och Johanna Bolin
Förskoleklass Åk 1-3 Åk 4-6 Åk 7-9 Grundsär Gy Gysär

Skapande händer är ett Skapande skola-projekt. I Skapande händer gjuter eleverna sina egna händer i gips & alginat. Alginat är ett slags silikon som är helt ofarligt för huden och ger perfekt avgjutning. Tillsammans med eleverna patineras sedan händerna i färger som lurar ögat. I kursen kan det också ingå ett historiskt perspektiv där vi visar hur händer har använts i konsthistorien och vi relaterar till olika konstnärer. Avslutningsvis har vi en gemensam utställning med elevernas verk.

Skapande händer berör olika delar av skolans kursmål i bildämnet och kan utvecklas vidare i samarbetet med skolans lärare och andra ämnen om så önskas. Vi som arbetar med Skapande händer heter Johanna Bolin och BrittMarie Järnström Lindell och vi är yrkesverksamma konstnärer med lång erfarenhet av bildpedagogik.

Uppsökande (utbudet turnerar)
Eget skapande
Information
Aktiviteten kan genomföras: Januari - december
Medverkande: BrittMarie Järnström Lindell och Johanna Bolin
Antal elever: Max 15 elever per grupp i åk 4 till gymnasiet, max 12 elever per grupp i åk förskoleklass till och med åk 3.
Längd: Varje lektionstillfälle är 60 minuter. Vi träffar varje elevgrupp tre gånger plus ett gemensamt utställningstillfälle för alla elever som deltagit i projektet.
Lokalspecifikationer: Vi behöver tillgång till vatten och diskbänk i den sal vi arbetar i. Salen bör ha oömma ytor och golv samt att vi behöver vara i samma sal under hela arbetsdagen. Bra salar att arbeta i är t ex bildsalar och NO-salar eller fritidslokaler, det som då är viktigt att tänka på är att vi behöver fram- och efterplockningstid ifall salen ska användas till annat före eller efter vi har varit där. I den aktuella salen behöver det finnas bord och stolar till alla elever i gruppen. Skolan behöver också se till att det finns förvaring av elevernas gipshänder mellan de olika tillfällena eftersom vår arbetsperiod sträcker sig över en längre tid. Förvaringsplatsen bör vara varm, torr och oåtkomlig för andra elever, då gipshänderna är sköra och går lätt sönder om de tappas i t ex golv. Bra om vi även kan få förvara material mellan tillfällen i skolan om vi behöver det.
Pris: Beräknat på 100 elever kostar projektet ca 90 000 kr exkl moms, för två lärarlöner samt material. Till detta tillkommer kostnader för resor och eventuellt logi.
Övrigt: Skapande händer är ett Skapande skola projekt men lämpar sig även för äldre elever. I Skapande händer träffar vi eleverna gruppvis tre tillfällen plus en gemensam utställning för alla elever som varit med i projektet på aktuell skola. Varje del är ca 60 minuter, förutom utställningen som har annat tidsupplägg. Så här lägger vi upp undervisningen: 1. Eleverna gjuter sin hand i alginat och gips. 2. Eleverna tar fram sina gipshänder. 3. Eleverna patinerar (målar och förgyller) sina gipshänder. 4. Vi har en gemensam utställning för alla elever som deltagit i projektet. Projektet kan till synes verka dyrt i förhållande till arrangemang som inkluderar många elever på samma gång. Det är för att vi värdesätter den kvalité vi får i mötet med elever i små grupper och vi kan även jobba med processen på ett kvalitativt sätt. Vi ser gärna att vi får arbeta med flera grupper samma dag som vi är på aktuell skola. Exempel hur vi lägger upp arbetet kan ni se närmare i bifogad pdf fil.
Kontaktuppgifter
Namn: BrittMarie Järnström Lindell
E-post: Skicka e-post
Telefonnummer: 070-696 98 63